Επιστροφή στο ClueStory.gr

 

Πολιτικη Απορρήτου:

Tο απόρρητο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι ένα θεμελιώδες συστατικό στοιχείο κάθε δραστηριότητας και έτσι ακριβώς αντιμετωπίζεται από κάθε δραστηριότητα του Clue Story (Ιστοσελίδα/Εφαρμογές). Η παρακάτω πολιτική απορρήτου αναλύει τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται σε κάθε δραστηριότητα ξεχωριστά.

Η εν λόγω εφαρμογή, ο τρόπος χρήσης της και το περιεχόμενό της αφορούν κύρίως σε παιδιά κάτω των 13ων ετών, επομένως δεν γίνεται μέσω αυτής καμία συλλογή, αποθήκευση ή επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών του χρήστη, όπως ονοματεπώνυμο, e-mail, ημερομηνία γέννησης, τηλέφωνικοί αριθμοί κλπ.

Στην εφαρμογή αυτή ενδέχεται να γίνει συλλογή ορισμένων πληροφορίών (πάντα με βάση τα ισχύοντα νομικά πλαίσια) και συγκεκριμένα Ονοματεπώνυμο, email και τηλέφωνο, με κύριο σκοπό την καταγραφή της συμμετοχής του χρήστη στους εκάστοτε διαγωνισμούς και την ενημέρωσή του σε περίπτωση ανάδειξής του ως νικητή. Με τη συγκατάθεση του χρήστη, ενδέχεται ο λογαριασμός email να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς επαναληπτικού Μάρκετινγκ apokleistik;a σχετικού με τις δραστηριότητες ή τους διαγωνισμούς του Clue Story και πάντα δίνεται η επιλογή στον χρήστη να διαγραφεί από τη σχετική λίστα. Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία τους δεν μεταβιβάζονται ή κοινοποιούνται σε τρίτους για οποιοδήποτε σκοπό.

Η ενδεχόμενη καταγραφή των στοιχείων του χρήστη στις φόρμες επικοινωνίας της ιστοσελίδας ClueStory.gr γίνεται με μοναδικό σκοπό την επικοινωνία και δεν γίνεται καταγραφή των στοιχείων του σε καμία λίστα χωρίς την ρητή συγκατάθεσή του. Συσκεκριμένα για την αναγραφή των στοιχείων στις φόρμες παραγγελίας, ο χρήστης αντιλαβάνεται και αποδέχεται πως τα στοιχεία του (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Email, Τηλέφωνο) πιθανότατα θα χρειαστεί να κοινοποιηθούν σε τρίτους (Εκδότες, Μεταφορικές εταιρείες κλπ) με σκοπό την υλοποίηση της αποστολής.

- Σε κάθε περίπτωση, κάθε χρήστης των εφαρμογών ή της ιστοσελίδας του Clue Story έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη καταχώρησης ή να ζητήσει την οριστική διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από κάθε λίστα.

 

- ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

- Οι περισσότερες πλατφόρμες (iOS, Android, κλπ.) έχουν καθορίσει συγκεκριμένους τύπους δεδομένων της συσκευής στα οποία οι εφαρμογές δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Οι πλατφόρμες αυτές έχουν συστήματα αδειοδότησης για τη λήψη της συγκατάθεσή σας. Η πλατφόρμα iOS θα σας ειδοποιήσει την πρώτη φορά που η Εφαρμογή μας χρειαστεί πρόσβαση σε ορισμένα είδη δεδομένων και θα σας δώσει την επιλογή να συναινέσετε (ή όχι) στο αίτημα αυτό. Οι συσκευές Android ενημερώνουν για τα δικαιώματα που η Εφαρμογή μας απαιτεί πριν την χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά, ενώ η χρήση της εφαρμογής αποτελεί τη συναίνεσή σας. Τα δικαιώματα/ άδειες τα οποία η εφαρμογή μας απαιτεί ενδέχεται να αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου.

- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Το Clue Story διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί την Πολιτική Απορρήτου σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των χρηστών της κάθε δραστηριότητας. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στην Πολιτική Απορρήτου θα τίθενται σε ισχύ αμέσως.. Κάθε χρήση της Ιστοσελίδας / Εφαρμογής κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη / μέλους των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.